הדרכה

עבודה טיפולית מייצרת עומס רגשי רב על המטפל. מוטלת עליו אחריות כבדה למתן טיפול הולם למגוון רב של בעיות, הוא חשוף למתחים, דכאונות, יאוש, פחד שמביא איתו המטופל לחדר הטיפול.

גם צבירה של ידע מקצועי רב ונסיון מגוון אינם באים במקום התיעצות ושיתוף עם אנשי מקצוע אחרים, וכאן נכנס המושג של הדרכה לתמונה.

תפקידי ההדרכה הם:

*לאפשר למטפל להתוות את הדרך הטיפולית הטובה ביותר עבור המטופל

*לאפשר למטפל לחלוק את האחריות הגדולה של העבודה המקצועית

*לבחון חלופות נוספות לטיפול המוצע תוך הרחבה של ההתבוננות על המטופל והקשיים שהוא מביא לחדר

*לאפשר למטפל ללמוד ולשלוט בגורמים באישיותו ובתפיסת עולמו אשר משפיעים על הדרך בה הוא בוחר לנהל את הטיפול

הדרכה טובה מאפשרת למטפל לגדול ולצמוח מבחינה אישית ומקצועית, מאפשרת למטפל ראיה רחבה יותר של קשיי המטופל שלו ובעיקר מביאה למתן טיפול הולם וטוב יותר למטופל.