CBT – טיפול קוגנטיבי התנהגותי

הטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי הוא גישה טיפולית מעשית הבאה להעניק כלים טובים ויעילים לאדם הסובל ממחשבות טורדניות המציקות לו וגורמות לחרדה.

במהותה, החרדה מביאה את האדם להתגונן מפני סכנות אשר לא קיימות במציאות, הסכנות מתקיימות רק בפנטזיה של האדם בצורת איום שלא מתממש במציאות. השיטה הקוגניטיבית התנהגותית יודעת להפריד בין מחשבה לתחושה, יש לה כלים מעשיים המלמדים חשיבה נכונה. כאשר האדם מודע לכך שאין שום סכנה ממשית אזי הוא חושב נכון… לגישה הקוגניטיבית התנהגותית יש גם כלים מעשיים המסוגלים ללמד את הגוף לשלוט באופן אקטיבי ומודע על הגוף. לימוד של שליטה בגוף מאפשר גם שליטה במתח השרירי הנוצר בגוף כתוצאה מתחושות האיום ובכך ניתן ללמוד לשלוט בחרדות.

"הכל בראש"-המחשבה שלנו משפיעה על התנהלותנו בעולם. המחשבה שלנו אודות המתרחש בעולמנו קובעת את איכות חיינו. לעתים, תפיסותינו את עולמנו מושפעות מגורמים לא רלוונטים ואז נוצרים עיוותים בחשיבתנו ואילו משפיעים על תחושותינו ועל ההתנהגויות שלנו.

בשונה מגישות טיפוליות אחרות, בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי איננו שואלים "למה?": למה אני לא מצליח להרדם?, למה אני נתקף בחרדה בכל בחינה שאליה אני ניגש? למה אני צועק על הילד האהוב שלי?  למה תמיד אני מתעצבן על אשתי? למה אני לא מצליח לסלק מהראש את המחשבות השליליות שלי?

בטיפול קוגניטיבי התנהגותי אנחנו שואלים "איך". איך אפשר לייצר מצב שבו ארדם, איך אלמד לשלוט על החרדות שלי ואנהל אותן במקום שהן ינהלו אותי?איך אייצר מצב שבו אחבק את הילד שלי גם כאשר הוא מאוד מרגיז אותי, איך אשנה את ההרגל המגונה שלי לחשוב אודות קטסטרופות בכל פעם שקשה לי.

למעשה, איכות חיינו מוגדרת לפי הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם.

בטיפול קוגניטיבי התנהגותי אנחנו לומדים לחשוב נכון, לומדים להפריד בין המחשבה שבראש לבין ההתנהלות במציאות, משפרים את היכולת להיות במודעות, לחיות את ההווה ולשלוט בחשיבה.

תוך תרגול מתמיד ניתן גם ללמוד לשנות סכמות חשיבה בלתי יעילות ואז להשיג שינויים בהתנהגות ובהרגשה הכללית.

כל אלו תורמים להשגת איכות חיים משופרת ומספקת.