רשימת לקוחות

 • חיל האוויר
 • חיל חימוש
 • חיל חינוך
 • חיל הים
 • משרד הביטחון
 • להבי ישקר
 • אוניברסיטת חיפה
 • מפעל כתר
 • משרד העבודה והרווחה
 • משרד החינוך
 • משטרת ישראל
 • המכללה למנהל
 • עמותת שלומית
 • עמותת אנוש
 • עמותת משפחה אחת
 • עמותת נאמן
 • עירית ירושלים
 • עירית חיפה
 • קופת חולים מכבי
 • בית חולים רמבם
 • ביטוח לאומי
 • קופת חולים מאוחדת
 • בית חולים כרמל
 • חברת קוטב
 • מלון יערות הכרמל
 • אנשים פרטיים, מטפלים ב CBT
 • סטודנטים